การก่อสร้างโดยใช้ระบบ " โครงสร้าง-รากฐาน "

       ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในงานก่อสร้างในปัจจุบัน ช่วยทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยการโครงสร้างสำเร็จรูปมาใช้ในงานก่อสร้าง จึงทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแบบ

       เดิมจะต้องใช้วิธีเทคอนกรีตในที่ จึงต้องมีขั้นตอนการตีแบบ ผูกหรือเสริมเหล็ก ผสมคอนกรีต  เทคอนกรีต และรอเวลาให้คอนกรีตแห้ง เพื่อถอดแบบออกและต้องบ่มคอนกรีตอีกระยะหนึ่ง จึงจะทำงานขั้นต่อไปได้ ขั้นตอนดังกล่าวทำให้

       เสียเวลาไปมาก วิวัฒนาการของการก่อสร้างในปัจจุบัน จึงได้มีการผลิตโครงสร้างสำเร็จรูป ซึ่งมีตั้งแต่ฐานรากสำเร็จรูปทั้งชนิดฐานรากเสาเข็ม และฐานรากแผ่น เสาสำเร็จรูป คานสำเร็จรูป บันไดสำเร็จรูป พื้นห้องน้ำสำเร็จรูป (สำหรับ

       พื้นสำเร็จรูปใช้กันแพร่หลายมาก่อนหน้านี้แล้ว) แต่พื้นห้องน้ำเดิมนั้นต้องเทในที่เพราะต้องมีการวางตำแหน่งท่อน้ำไว้ด้วย

       การติดตั้งชิ้นส่วนของโครงสร้างสำเร็จรูป ที่เรียกว่าระบบรอยต่อแบบ SOCKET ตามที่ผู้ผลิตคนไทยได้พัฒนาระบบโครงสร้างสำเร็จรูปให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง โดยใช้เดือยเหล็กทำหน้าที่รับแรงเฉือนที่เกิดขึ้น และถ่ายเทน้ำหนักจากคาน

       ลงสู่เสาหรือ จากคานลงสู่คานอีกตัวหนึ่ง โครงสร้างสำเร็จรูปทุกชิ้นได้รับการออกแบบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม จึงมั่นใจได้ในเรื่องความแข็งแรงปลอดภัย การใช้โครงสร้างสำเร็จรูป นอกจากจะช่วยให้การก่อสร้างเร็วขึ้นแล้วยังมีข้อดี

       ในเรื่องความเที่ยงตรงของคุณภาพของโครงสร้าง เพราะการผลิตโครงสร้างในระบบโรงงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่างานโครงสร้างหล่อในที่


      ข้อดีของระบบ " โครงสร้าง-ฐานรากสำเร็จรูป "

      กระแสความนิยมในการก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นตามภาวะความเร่งด่วน และความต้องการใช้ประโยชน์อาคาร ทั้งจากเจ้าของอาคาร และเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรที่สนอง

       ตอบแนวคิดบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย ดังนั้นแต่ละโครงการจึงสรรหาเทคนิคด้านต่างๆ มาเสริมให้การก่อสร้างมีความรวดเร็วควบคู่ไปกับคุณภาพของงานที่จะต้องไม่ลดลง รวมทั้งต้องใช้แรงงานคน และระยะเวลาในการก่อสร้างน้อยลง ระบบ

       การก่อสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปที่ใช้เสา คาน พื้น สำเร็จรูปในการก่อสร้างอาคาร จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสนองตอบต่อเงื่อนไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันได้ เพราะระบบการก่อสร้างของเราจะนำสิ่งที่เป็นข้อกำหนดที่

       ยุ่งยากทั้งหมดมาดำเนินการผลิตที่โรงงาน ด้วยระบบการควบคุมมาตรฐานคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกๆ ขั้นตอนและนำอุปกรณ์ติดตั้งจากโรงงานมาติดตั้งตามหลักวิศวกรรมที่หน้างานใช้เวลาและแรงงานคนน้อย หน้างานสะอาด

       ลดวัสดุสิ้นเปลือง จะสังเกตได้ว่าไม่มีไม้แบบหล่อคอนกรีตเลยแม้แต่ชิ้นเดียวรวมทั้งไม่มีเศษไม้คั่งค้างใต้อาคาร ที่จะเป็นอาหารของปลวก ซึ่งสร้างความเสียหายต่ออาคารในอนาคต  ความรวดเร็วในการประกอบติดตั้งยังส่งผลดีสำหรับงาน

       ต่อเนื่องของการก่อสร้างโดยรวมทั้งหลัง เช่น โครงหลังคา งานก่อผนัง ก็สามารถเข้ามาทำงานได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอระยะเวลาขั้นตอนทำโครงสร้างนานๆ อาทิ การรื้อถอนไม้แบบ และถอดค้ำยัน เจ้าของอาคารหรือโครงการได้ผล

       งานออกมารวดเร็วควบคุมคุณภาพได้ง่ายไม่ว่าโครงการนั้นๆ จะมีจำนวนมากเท่าใด ระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปจะสนองตอบได้ดีกว่าการก่อสร้างหล่อในที่ ด้วยข้อได้เปรียบทุกกรณี โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 

 

หน้าแรก  /  เกี่ยวกับเรา  /  ผลิตภัณฑ์  /  ผลงาน  /  ติดต่อเรา

บริษัท สยาม พรีคาซท์ บิลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  /  บริษัท สยาม พรีคาซท์ จำกัด

290/108 ม.ศุภาลัย ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Tel: 086-366-7257   Fax: 02-115-0372

Facebook: Siam Precast Group  /  Siam Precast Group   /  ID Line:phranay