เกี่ยวกับเรา

Siam Precast Building and Engineering Co., Ltd.

บริษัท สยาม พรีคาซท์ บิลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท สยาม พรีคาซท์ บิลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  รับเหมาก่อสร้าง และผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปด้วยระบบพรีคาซท์ (Precast Concrete) เช่น พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มสำเร็จรูป ผนังสำเร็จรูป บันไดสำเร็จรูป คานคอนกรีตสำเร็จรูป และชิ้นส่วนต่างๆ ที่นำมาเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมใช้งานสำหรับการก่อสร้างทุกรูปแบบ

Siam Precast Building
and
Engineering Co., Ltd.

บริษัท สยาม พรีคาซท์ บิลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด