ผลิตภัณฑ์ของเรา

คาน, เสา, เสาคาน สำเร็จรูป
Siam Precast

ปัจจุบัน คาน, เสา, เสาสำเร็จรูป กำลังเป็นที่นิยม Siam Precast รับผลิต คาน, เสา, เสาคานสำเร็จรูป ไม่ต้องเสียเวลาหล่อคานหน้างาน ลดต้นทุน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 

Siam Precast ผู้ออกแบบ ผลิต และรับบริการติดตั้งเสาคานสำเร็จรูป ทุกโครงการ โดยผู้เชี่ยงชาญและมีประสบการณ์ โครงการชั้นนำเลือกใช้ เสาคานสำเร็จรูปของ Siam Precast 

บันได สำเร็จรูป Siam Precast

บันไดสำเร็จรูปของ Siam Precast คุณภาพได้มาตราฐาน แข็งแรงมั่นคง ทำให้งานก่อสร้างเสร็จอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย หมดกังวลเรื่องการผุกร่อนจากการกัดแทะของแมง มด ปลวก อีกทั้งยังมั่นคงแข็งแรงสวยงาม

พื้นสำเร็จรูป Siam Precast

Siam Precast เราได้พัฒนา และออกแบบ พื้นสำเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แผ่นพื้นที่มีขนาดความหนา รวมคอนกรีตน้อยกว่าระบบอื่นๆ ทำให้สามารถลดน้ำหนักของอาคารลงได้